• The Porters DSCF5065.jpg
 • Walking Store DSCF5344.jpg
 • The Charcoal Porter DSCF4976.jpg
 • The Keeper of Eternity DSCF6674.jpg
 • The Garden of Eden DSCF5046.jpg
 • Young at Heart DSCF5232.jpg
 • Timeless DSCF6698.jpg
 • Your Dentist is Ready DSCF5332.jpg
 • Vote for Us DSCF4623.jpg
 • Posing DSCF5425.jpg
 • Puppies Fooling Around DSCF5304.jpg
 • The Color of my Hands DSCF5991.jpg
 • Proud DSCF4610.jpg
 • The Cemetery DSCF6614.jpg
 • Praying for my Lost One DSCF6631.jpg
 • I Dare DSCF5148.jpg
 • Still Loving You DSCF5050.jpg
 • Riding my Bike at Night DSCF6464.jpg
 • Oil and Seeds DSCF4858.jpg
 • 14.jpg
 • Oh My Phone DSCF5485.jpg
 • Go Green DSCF4164.jpg
 • Light by Fire DSCF6486.jpg
 • An Evening Out DSCF6332.jpg
 • Balanced and Tasty DSCF6429.jpg
 • Eggs DSCF5447.jpg
 • My Paperwall DSCF5372.jpg
 • Maybe they Know Pisces is my Sign DSCF4834.jpg
 • Crossing the River with my Rooster DSCF6184.jpg
 • Breaking Through DSCF6142.jpg
 • No Self Doubt DSCF4554.jpg

72 Hours in Yogyakarta